II Klub Dziecięcy „100 Bajek”

II Klub Dziecięcy „100 Bajek” w Chrzanowie przy ul. Sikorskiego 1z zaprasza dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat

Pracujemy w godzinach od 6:00-18:00.

Opłata za pobyt maluszka w Klubie Dziecięcym w okresie realizacji projektu – 300 zł miesięcznie

Nasz klub może przyjąć 20 maluszków, opiekują się nimi 4 wspaniałe opiekunki. Zapraszamy.

Projekt jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji – w przypadku organizacji spotkań z rodzicami obowiązywać będzie standard szkoleniowy, w przypadku opracowania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej standard cyfrowy, a w przypadku dostosowania budynku i pomieszczeń standard architektoniczny i edukacyjny, przy realizacji zadań z zakresu informacji i promocji standard w tym właśnie zakresie.

Spełnione zostały standardy poprzez:

  • wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych pod kątem osób niewidomych i słabowidzących, odsłuchiwanie treści zawartych na stronie internetowej.
  • nagranie płyty z tłumaczeniem na język migowy, materiały w innych wersjach alternatywnych.
  • dostosowanie architektoniczne pomieszczeń i budynku dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • montaż podjazdów, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, szerokie drzwi, uchwyty.
  • zapewnienie materiałów w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole) – dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie językiem polskim.